29.5.2016

Aivot nauttivat hitaasta liikkeestä

Kävely tekee aivoille hyvää. Pittsburghin yliopiston tutkimuksen mukaan jo yhdeksän kilometrin kävely viikossa ehkäisee ikääntyvien aivojen kutistumista ja suojelee dementialta. Tutkimukseen osallistui 299 dementiaa sairastamatonta koehenkilöä, joiden keski-ikä oli 78 vuotta. Tutkimuksen alussa 10–15 kilometriä viikossa kävelleiden koehenkilöiden aivojen harmaan aineen määrä oli yhdeksän vuoden kuluttua huomattavasti suurempi kuin vähemmän kävelleillä. Dementoitumisen riski laski puoleen niillä koehenkilöillä, jotka kävelivät eniten. Tutkijat päättelivät, että säännöllinen kävely voi estää ikääntymiseen liitettyjä muisti- ja keskittymiskyvyn ongelmia.

Pittsburghin yliopiston tutkijoiden päätelmät saavat vahvistusta usean amerikkalaisen yliopiston yhteisestä tutkimushankkeesta. Iältään 55–80 -vuotiaat 120 koehenkilöä jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä käveli 40 minuutin lenkin kolmena päivänä viikossa ja toinen osallistui lihaskunto-ohjelmaan. Koehenkilöitä seurattiin noin vuoden ajan. Aivot kuvattiin tutkimuksen alussa, keskivaiheilla sekä lopussa.

Kävelyohjelmaan osallistuneiden henkilöiden hippokampus kasvoi tutkimuksen aikana pari prosenttia. Hippokampus on aivojen osa, joka vaikuttaa keskeisesti muistitoimintoihin. Lihaskunto-ohjelmaan osallistuneiden hippokampus puolestaan kutistui puolisentoista prosenttia. Kävelyohjelmaan osallistuneet menestyivät paremmin myös muistitesteissä ja heidän veressään oli enemmän BDNF-kasvutekijää, joka lisää hermosolujen kasvua aivoissa. Tutkijoiden mukaan hippokampuksen kutistuminen ikääntymisen myötä ei ole väistämätöntä, vaan muistiongelmia voi ehkäistä kävelemällä riittävästi.

Aivojen hyvinvoinnin ja kävelyn yhteydestä saatiin viitteitä myös australialaisessa tutkimuksessa. Tulosten mukaan aivohalvauksesta toipumista nopeuttaisi, jos potilaat saataisiin jalkeille jo vuorokauden sisällä halvauksesta. Kävelykuntoutusta saaneiden kävelykyky palautui nopeammin kuin tavanomaista hoitoa saaneiden. Lisäksi kävelytetyt aivohalvauspotilaat pääsivät nopeammin pois akuuttihoidosta, pääsivät useammin suoraan kotiin, eivät tarvinneet laitoskuntoutusta sekä pärjäsivät paremmin kolmen ja kahdentoista kuukauden jälkeen tehdyissä seurantatutkimuksissa. Tutkimukseen osallistui 71 keskimäärin 75-vuotiasta aivohalvauspotilasta. Myös Suomessa akuuttia sairaalahoitoa saaneiden vanhusten on havaittu kuntoutuvan sitä nopeammin, mitä nopeammin heidät on saatu jalkeille. Vanhusten pitkäaikainen makuuttaminen on suorastaan vaarallista. Sängyssä makaavan potilaan lihasvoima vähenee viitisen prosenttia päivässä.

Luonnon helmassa kävely vaikuttaa aivoihin erinomaisen myönteisesti. Kymmenestä erillisestä tutkimuksesta tehdyn yhteenvedon perusteella päivittäinen kävely luonnossa edistää henkistä hyvinvointia. Essexin yliopiston tutkijoiden mukaan jo viiden minuutin kävelylenkillä on voimakas terapeuttinen vaikutus. Eniten kävelylenkeistä hyötyvät nuoret ja mielenterveysongelmista kuten masennuksesta kärsivät. Vesistön läheisyys tehostaa luonnossa käyskentelyn myönteisiä vaikutuksia.

Janne Sinisammal

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti